SR4DXC - Web DXCluster

DXCluster SR4DXC / QTH: OLSZTYN / POLAND / KO03FS

POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW W OLSZTYNIE

Telnet access: dxcluster.pl 7300

DE
DX

DX De Freq DX Country Comments UTC Time